Biomucha - naturalny wróg muchy domowej. Zasadę działania można porównać do kota łapiącego myszy. Biomuchy zostały odkryte w latach '80 na jednej z ferm w DDR/ podczas wielkiej plagi much odkryto ją na jednej z nielicznych ferm, na której nie było praktycznie żadnej muchy/. Od tego czasu stosowane są przez hodowców w całej Europie, a od kilku lat również w Polsce.

Biomuchę mogą stosować wszyscy Hodowcy:/ trzoda chlewna, krowy, owce, kozy , konie, drób, zwierzęta futerkowe/. Decydujący jest sposób utrzymania zwierząt:system ściółkowy lub system rusztowy. Do każdego systemu dedykowany jest inny gatunek biomuchy.

Wiosna to najlepszy moment na rozpoczęcie walki z muchami przy pomocy BIOMUCHY. Muchy nie występują jeszcze w takim nasileniu jak latem, a obiekty inwentarskie nie są skażone pozostałościami środków owadobójczych. To właśnie te dwa czynniki decydują o najlepszej skuteczności zsatosowania Biomuchy w tym terminie.

Pierwszym krokiem powinno być zabezpieczenie obiektu / chlewni, obory, kurnika / przd napływem much z zewnątrz. Najprościej można tego dokonać montując w oknach, drzwiach i wywietrznikach siatek o drobnych oczkach. Optymalnym rozwiązaniem jest zwalczenie występowania miejsc wylęgania się much w otoczeniu budynku, niestety w praktyce jest to praktycznie niemożliwe / muchy mogą przecież rozmnażać się u sąsiada a przylatywać do nas /.

Pamiętaj! Biomucha zwalcza larwy much, a nie osobniki dorosłe. Jeśli zabezpieczysz obiekt przed napływem much z zewnątrz możesz być pewny doskonałego rezultatu!

Zaleca się wyłapywanie dorosłych osobników poprzez pułapki /montowane na drodze między pryzmą z obornikiem a obiektem/, stosowanie, stacji owadobójczych oraz lepów zawieszonych wysoko w naświetlonych miejscach. /środki te można stosować ponieważ Biomucha AQUA gnieździ się przy i pod rusztem i unika miejsc oświetlonych, natomiast Biomucha TERRA jest błonkówką /pasożytem much/ i nie jest wabiona przez pułapki na muchy.

Przed zastosowaniem Biomuchy nie wolno stosować insektycydów. Przed wprowadzeniem biomuchy musi upłynąć termin karencji preparatu /w praktyce od tygodnia do kilku tygodni - patrz ulotka producenta/

Szczegółowe dane odnośnie zastosowania Biomuchy AQUA i TERRA znajdują się w opisie produktu


Przeczytaj o zastosowaniu Biomuchy w czasopismach fachowych: